Đào xuân

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

 

Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

 

Liên hệ trực tiếp:

 

Phòng Marketing: 0243 664 9451

 

Phòng Xuất khẩu (Export Dept): 0243 668 6334

 

Văn phòng: 043 864 2579 – Fax: 0243 864 2579

 

Chi nhánh Bình Dương

 

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Sóng thần 3 - Bình Dương

 

Liên hệ trực tiếp :

 

ĐT :  0274 3907877 - Fax: 0274 3817255

 

Nhà máy Hà Nam

 

Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Tiến, Thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

 

ĐT: 0226 3835045 - Fax: 0226 3835045